Đá gà Thomo Sv388 ngày 28-02-2024

Xem trực tiếp đá gà Thomo Sv388 ngày 28-02-2024 hôm nay tại các bồ gà CPC2, CPC3, CPC4.

Giờ phát trực tiếp đá gà CPC2 và CPC3 vào lúc 12h, CPC4 vào 10h. Người chơi tạo tài khoản đá gà Thomo tại link bên dưới đây để xem:

Đăng ký tài khoản

Đá gà Thomo Sv388 ngày 28–02–2024

VIDEO đá gà CPC2 ngày 28-02-2024

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12

Trận 12

Trận 13