Đá gà Thomo Sv388 ngày 27-02-2024

Xem đá gà Thomo Sv388 thứ 3 ngày 27-02-2024 sẽ đá tại các bồ gà CPC1, CPC3, CPC4 bắt đầu từ 9h -> 18h tối.

Để xem trực tiếp Quý Khách vui lòng đăng ký tại link bên dưới đây:

Đăng ký tài khoản

Video đá gà Thomo hôm nay Đá Gà Online sẽ tải lên sau 18h hàng ngày.

Đá gà Thomo Sv388 ngày 27 - 02 - 2024
VIDEO đá gà CPC1 ngày 27-02-2024

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11