Đá gà Thomo Sv388 ngày 12-04-2024

VIDEO đá gà CPC4 ngày 12-04-2024

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12